Prema podacima Agencije za statistiku BiH, najniža plaća bila je u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane - 615 KM, u građevinarstvu je iznosila 705 KM, dok je prosječna neto plaća u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima iznosila 758 KM.

U finansijskim i djelatnostima osiguranja prosječna neto plaća u augustu ove godine iznosila je 1.613 KM, u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji 1.531 KM, dok je prosječna neto plaća u sektoru informacija i komunikacija iznosila 1.444 KM.

U djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite prosječna neto plaća iznosila je 1.343 KM, dok je u sektoru obrazovanja iznosila 1.056 KM.