Prema sudskim registrima, u BiH je od 18. augusta do 16. septembra ove godine pokrenut ili zaključen stečajni ili likvidacioni postupak u 99 firmi, dok je u 12 firmi obustavljen ili odbijen postupak likvidacije i stečaja.

Na spisku se nalaze 82 firme iz Federacije BiH i 29 iz Republike Srpske.

Na spisku su, između ostalih, i dvije visokoškolske ustanove i to Koledž  za  poslovni  menadžment Gradiška kod kojeg je otvorena i zatvorena likvidacija, te je brisan iz sudskog registra i kod Visoke škola College za ekonomsko-pravne nauke Trebinje kod koje je otvoren stečaj.

Ugašeni su, između ostalog, KP Čistoća Vlasenica, Interkont armature Banja Luka, Medic-box Banja Luka, Hydroprojekt MN Banja Luka, Kanko Prijedor, Novi graditelj Kozarska Dubica i Izolater Trebinje.

Među preduzećima FBiH koja su likvidirana nalaze se Central Broker Haus group Sarajevo, Muhibić Konjic, INkluziV d.o.o. Orašje, Velkem Doboj Istok, Kanashka Real Estate Sarajevo, Panorama Investments Sarajevo i druga, piše Capital.