Fond Memorijala Kantona Sarajevo u sklopu obilježavanja godišnjice pogibije majora Adila Bešića, nastojao je dati doprinos obilježavanju aktivnim učešćem kroz pripreme izložbe i organizaciju okruglog stola "Heroine o herojstvu" na kojem će žene dobitnice najvećeg ratnog priznanja značke "Zlatni ljiljan" govoriti o ulozi u odbrambeno-oslobodilačkom ratu i doprinosu koji su žene i ostali branitelji imali u odbrani Bosne i Hercegovine od agresije tokom perioda 1992-1995. godine.

- Nastojim izaći izvan okvira Kantona Sarajevo, da Fond svojim djelovanjem uvijek pruža i bude vodilja svim lokalnim institucijama na koji način i kako treba da se čuvaju sjećanja na najbolje sinove naše države i na period odbrambeno-oslobodilačkog rata. Izložba o Adilu Bešić nije bila nikada ranije urađena i ovo je prva takva izložba, ali ne i prva o narodnom heroju jer smo mi već pripremali dvije izložbe koje su ranije urađene u Sarajevu. Ali je ovo prva i da u ovolikom obimu govori pojedinačno o jednom heroju odbrane oslobodilačkog rata – kaže direktor JU Fond Memorijala Kantona Sarajevo Ahmed Kulanić.

Izložba hronološki prati život Adila Bešića, od njegovog djetinjstva, odrastanja, školovanja, njegovog profesionalnog angažmana u JNA, prelaska u Bihać, kao i učešća u odbrambeno-oslobodilačkom ratu do trenutka njegove pogibije na Grabežu.

- Izložba je nastala iz muzejske postavke "Heroji oslobodilačkog rata" JU Fond Memorijala Kantona Sarajevo, u saradnji sa porodicom, saborcima i najbližim prijateljima svih heroja, tako da smo imali i odličnu saradnju sa porodicom Adila Bešića koja nam je poklonila puno eksponata, fotografija i ličnih predmeta. Ova izložba predstavlja ne samo osvrt na Adila Bešića kao heroja, već i na neke njegove ljudske osobine, način života i sve ono što ga je krasilo kao osobu. To je kompletan pristup koji imamo u cijeloj muzejskoj postavci i ova izložba je jedna od devet koje će biti posvećene herojima – istakla je kustosica Fonda Memorijala i autorica izložbe Belma Čuzović.