Aktiviran je humanitarni broj 17023, čijim pozivanjem se doniraju dvije KM za pomoć. 

Također, otvoren je namjenski žiro račun broj: 1340011130004680 za prikupljanje novčanih sredstava za pomoć stanovništvu ovih zemalja, a prema instrukcijama Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC), te partnerskih nacionalnih društava Crvenog polumjeseca u Maroku i Libiji.

- Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine je zajedno sa svojim entitetskim organizacijama od samog početka u komunikaciji sa Delegacijom klastera IFRC-a za centralnu i jugoistočnu Evropu kako bi se redovno razmjenjivale informacije i vršila koordinacija prikupljanja pomoći - navedeno je u saopćenju.