Na tridesetak izloženih fotografija prikazan je svakodnevni život Sarajlija tokom opsade koja je počela 5. aprila 1992. godine, a završila 29. februara 1996. godine.

Nataša Govedarica iz Foruma ZFD navela je da je dokumentarna fotografija i svjedok i dokaz, ali i poziv da se zamisli onaj iz čijeg je života taj trenutak kroz fotografiju otrgnut.

- Time fotografija živi kao deo vašeg sjećanja i promišljanja, i kao dio našeg zajedničkog nastojanja da se ono što se može vidjeti na ovim fotografijama ne ponovi. Nažalost, svjedočimo da se ponavlja, a želim i da se ponovi ono što su Sarajlije uradile tih godina opsade, živjele i preživjele, i ove fotografije bilježe i to, otpor života i kulture i umjetnosti - rekla je Govedarica.

Velma Šarić iz Centra za postkonfliktna istraživanja istakla je da su rad Pola Loua i njegove fotografije neprocjenjivo svjedočanstvo o svakodnevnom životu Sarajlija pod opsadom, i najavila da će one postati dio stalne izložbe u Vijećnici.

- Doprinos fotografije, reportera i ratnih novinara u slučaju Bosne i Hercegovine, a sada i u Ukrajini, nemjerljiv je, oni su pomogli da zabilježimo i na relevantan način dokažemo da ono što se dešavalo u Bosni i Hercegovini jesu bili zločini i genocid, i mnoštvo ovih fotografija je uvršteno u sudske dokaze - rekla je Šarić.

Autor Pol Lou je istakao da je velika privilegija što su njegovi radovi istovremeno izloženi i u Vijećnici u Sarajevu i u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu i naglasio da postoji simbolična veza između ta dva grada.

- Već 30 godina želim da donesem svoje radove u Beograd, i drago mi je da su tu u primerenom momentu kada obilježavamo 30 godina od početka opsade Sarajeva. Nažalost, na slučaju Ukrajine danas vidimo da taj poziv "Nikada više!" nije naišao na odgovor - rekao je Lou.