- S obzirom na moguća incidentna dešavanja moramo da budemo spremni i uvijek smo spremni na prvom mjestu da zaštitimo građane Republike Srpske, njihovu imovinu, naš miran život u Republici Srpskoj - rekao je Lukač.

Istakao je da se nada da neće biti nekih organizovanih incidenata koji bi, kako je rekao, na neki način narušili javni red i mir.

- Policija će svakako u skladu sa svojim ovlaštenjima adekvatno da odgovori i da sankcioniše sve one koji to pokušaju da urade - kazao je Lukač i dodao da se nada da niko ni na koji način neće pokušati ulicom ili nekom silom da preuzima vlast u Republici Srpskoj.

Smatra da to nije nikome potrebno i nada se da se to neće desiti.

- Ali ko god pokuša na bilo koji način silom da radi, policija će adekvatno da odgovori i spriječi bilo kakav pokušaj provođenja sile od bilo čije strane na teritoriji Republike Srpske. Naš jedini mir je cilj i sigurnost građana, a sve ostalo treba da ide u skladu sa zakonskim procedurama - istakao je Lukač za RTRS.