Prosječna maloprodajna cijena premium bezolovnog benzina 95, BAS EN 228-BMB 95 u ponedjeljak je tako niža za 2,02 posto u odnosu na 15. avgusta ove godine kada je iznosila 2,97 KM/litru, dok je prosječna maloprodajna cijena dizela BAS EN 590 (10ppm) viša za 0,32 posto u odnosu na 15. avgusta kada je iznosila 3,10 KM/litru, izvijestili su iz Federalnog ministarstva trgovine.

Raspon maloprodajnih cijena u ponedjeljak se na benzinskim pumpama u Federaciji BiH za premium bezolovni benzin 95, BAS EN 228 – BMB 95  kreće od 2,76 do 3,46 KM/litru, a za dizel BAS EN 590 (10 ppm) od 3,01 do 3,41 KM/litru.

Iz Federalnog ministarstva trgovine podsjećaju da je na njihov prijedlog Vlada Federacije BiH donijela odluku o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/21), kojom je propisala privrednim društvima koja obavljaju trgovinu na veliko maksimalnu visinu marži u apsolutnom iznosu od 0,06 KM/litru derivata, a privrednim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima maksimalnu visinu marže u apsolutnom iznosu od 0,25 KM/litru derivata.

Ona je na snazi i primjenjuje se od 3. aprila 2021. godine.

Kontinuiranu kontrolu nad primjenom ove odluke vrše nadležne tržišne inspekcije, dodaju iz resornog ministarstva.

Inače, sve informacije o cijenama naftnih derivata građani mogu saznati putem mobilne aplikacije Federalnog ministarstva trgovine FMT FBIH oil info, u kojoj su cijene poredane od najnižih do najviših.

Za Android uređaje mobilna aplikacija je dostupna na platformi Google Play Store i za Apple mobilne uređaje iPhone i iPad na App Store servisu. Također, aplikacija se može preuzeti i putem linka ili skeniranjem QR koda koji su postavljeni na web stranici Federalnog ministarstva trgovine: www.fmt.gov.ba.