Na evidenciji Biroa za zapošljavanje u Gornjem Vakufu-Uskoplju trenutno se nalazi 2.399 nezaposlenih osoba iz toga grada.

-Najviše je kvalifikovanih (955) i nekvalifikovanih (757). Bez posla su tri polukvalifikovane i jedna VKV osoba, 514 lica s diplomom srednje škole, 101 s višom i 68 s visokom stručnom spremom - kazao je šef  Biroa za zapošljavanje u tome gradu Amir Filipović.

Dodaje da se prilika da dobiju posao u aprilu ukazala za 125 stanovnika pomenute općine.

- Zaposleno je 55 kvalifikovanih i 35 nekvalifikovanih radnika, kao i 27 osoba sa završenom srednjom školom, tri s višom školskom spremom, i pet osoba koje posjeduju diplomu visoke stručne spreme – naglasio je.

U aprilu je bez posla ostalo 36 radnika, koji su bili zaposleni u pojedinim gornjovakufskim preduzećima i privatnim radnjama.