Od ukupnog broja registrovanih vozila u 2022. godini 87,2 posto se odnosi na motorna vozila za prijevoz putnika, 7,4 posto na teretna vozila, a 5,4 posto na sve ostale kategorije vozila.

Od ukupnog broja registriranih motornih vozila 5,8 posto ili 69.017 vozila odnosi se na prvi put registrirana vozila u 2022. godini, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Posmatrano po tipu pogonske energije, 75,8 posto putničkih automobila koristi dizel, 20,4 posto benzin i 3,8 posto alternativne vrste goriva.

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine preuzela je bazu o registriranim cestovnim motornim vozilima od Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA).