Povećanje je zabilježeno kod proizvodnje zobi za 24,5 posto, dok je smanjenje zabilježeno kod proizvodnje raži za 0,3 posto i ječma za 9,3 posto u odnosu na 2020. godinu.

Kod ranog voća, ostvarena proizvodnja u 2021. godini u Federaciji Bosne i Hercegovine je manja kod trešanja za 16,2 posto, višanja za četiri posto i kajsija za 8,7 posto u odnosu na 2020. godinu, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.