Nakon urađene analize, kao i prijava građana i turista, o velikom broju nelegalnih smještajnih objekata, koji se oglašavaju na online agencijama-internet platformama (Booking, Airbnb, itd.), iz Turističke zajednice KS obavještavaju iznajmljivače da će ponovno biti poduzeta akcija, u saradnji sa svim relevantnim institucijama, kako bi se smještajni objekti uveli u zakonske okvire i spriječilo crno tržište i nelojalna konkurencija.

-Neregistrovani iznajmljivači smještajnih objekata, osim što krše zakonske odredbe, šalju vrlo negativnu sliku o našoj zemlji kao primamljivoj turističoj destinaciji (bilo je slučajeva da turisti izvrše rezervaciju, uplate, dođu na odredište koje ne postoji). Također, turisti koji su u nelegalnom smještaju se ne prijavljuju nadležnim institucijama, što sa sigurnosnog aspekta može predstavljati prijetnju - saopćili su iz TZKS.

Zbog svih navedenih problema Turistička zajednica KS će zajedno sa Bookingom, Airbnb-om i ostalim online agencijama - platformama, u saradnji sa nadležnim inspekcijama, kao i ostalim institucijama nadležnim za strane goste koji borave na teritoriji Bosne i Hercegovine, poduzeti akciju borbe protiv crnog tržišta i nezakonitog rada, te oni iznajmljivači koji budu pronađeni da nisu registrovani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti bit će skinuti sa navedenih platformi i protiv njih će biti poduzete zakonski predviđene mjere.

-Da bi se zakonski oglašavali na spomenitim platformama iznajmljivač mora imati dokaz (Rješenje o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uslova za izdavanje smještajnih objekata u domaćinstvu) u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti („Službene novine FBiH”, broj: 32/09).  Na našem linku www.visitsarajevo.ba možete pronaći detaljne informacije o načinu registracije i svim zakonom predviđenim obavezama kao iznajmljivača smještaja - dodaju u saopćenju.

Mole iznajmljivače koji podnesu zahtjev za kategorizaciju svog smještajnog objekta da ih informišu, kao i kada je dobiju, kako ne bi bili skinuti sa navedenih platformi za online iznajmljivanje i kako ne bi protiv njih bile poduzete zakonom predviđene mjere.