Dodik je, javlja RTRS, istakao da "ne postoji nijedan uvjerljiv razlog da se zatvorske vlasti krajnje nehumano odnose prema Radovanu Karadžiću i da mu uskraćuju elementarna ljudska prava garantovana međunarodnim konvencijama i praksom takozvane Nelson Mandela rezolucije".

U pismu upućenom Gracieli Gatti Santana, član Predsjedništva BiH ocijenio je da je njena dužnost da se, u ime Mehanizma kojim predsjedava, u zatvor na ostrvu Wight odmah pošalje nezavisna komisija čiji bi članovi lično provjerili u kakvim uslovima Radovan Karadžić služi kaznu i direktno s njim razgovarali.

On je naveo da je siguran sam da će se potvrditi istinitost navoda o beskrupuloznom maltretiranju i psihološkom iscrpljivanju koje nad njim sprovode zatvorske vlasti.

- Na osnovu direktnog uvida i razgovora sa Radovanom Karadžićem, jedina razumna odluka trebalo bi da bude da Mehanizam revidira svoju prethodnu odluku o njegovom smještaju u zatvor na ostrvu Wight i uputi ga u neki od zatvora u Evropi gdje se neće kršiti osnovna ljudska prava - naveo je Dodik u pismu.

Dodik je izrazio uvjerenje da će predsjednica Santana sa dužnom pažnjom razmotriti njegovo pismo i najbrže moguće preduzeti aktivnosti koje je predložio.