- Optuženom se stavlja na teret da je u vremenskom periodu od početka 2020. godine do 15. novembra 2020. godine, na području Općine Dobretići, zajedno i po prethodnom dogovoru sa drugim NN osobama, u namjeri da za politički subjekt HSS (Hrvatska seljačka stranka) i kandidate te političke stranke za načelnika i Općinsko vijeće Dobretići, pribavi veći broj glasova, tako da osigura uvjete da on ili njemu poznata osoba iskoristi glasački listić za glasanje izvan BiH koji će biti poslan na adrese na koje su građani prijavljeni u inostranstvu i u ime tih prijavljenih osoba glasa pod njihovim imenom, lično.

Na njemu poznat način pribavio je fotografije ličnih putnih isprava od osoba B. I., P. M., S. Ž., A. P., I. G., K. Đ., da bi bez njihovog znanja i saglasnosti dostavio Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine u prilogu obrasca PRP2, Prijava za glasanje izvan Bosne i Hercegovine, po kojem osnovu su te osobe bez svoje volje registrovane za glasanje izvan Bosne i Hercegovine – navodi se u optužnici.

Općinski sud u Jajcu potvrdio je predmetnu optužnicu.