Kako nam je potvrdila portparolka Tužilaštva KS Azra Bavčić, još nema informacija za javnost, a bit će ih tek nakon što bude donesena tužilačka odluka. 

Trenutno se radi na prikupljanju dokumentacije i uzimanju izjava.

Podsjećanja radi, od početka ove godine Tužilaštvo KS je zaprimilo prijave, dopune prijava i apele za hitno postupanje, u kojima se politički akteri posljednjih dešavanja u KS međusobno prijavljuju za navodno nezakonite poteze.

Tužilaštvo je formiralo predmete u kojim se provjeravaju navodi vezano za oduzimanje pečata Skupštine Kantona Sarajevo od sekretara Skupštine i kršenje Poslovnika o radu Skupštine, kršenja odredbi Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata i odluka u Službenim novinama Kantona Sarajevo, navodi da jedan od prijavljenih u javnom djelovanju preduzima aktivnosti predstavljajući se kao predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo te navodi da je jedna od prijavljenih prekršila proceduru vezanu za sazivanje hitne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo za dan 28. decembar 2019. godine.
 
- Uzimajući u obzir dužnost Tužilaštva da u svakoj situaciji, pa tako i u ovoj, ostane nezavisan i nepristrasan organ, napominjemo da rad tužilaštva u okviru svoje nadležnosti po predmetnim prijavama ni u kojoj mjeri ne onemogućava zastupnike odnosno Skupštinu Kantona Sarajevo da postupaju u okviru svojih nadležnosti u interesu građana Kantona Sarajevo i razmotre dodatne pravne mehanizme za rješavanje nastale situacije - poručeno je iz Ureda glavne kantonalne tužiteljice Sabine Sarajlija.