Od 128 optužnica iz oblasti privrednog kriminala i korupcije, 100 ih je podignuto za predmete korupcije, dvije za organizirani i 26 za privredni kriminal.

U odnosu na prethodne godine, to predstavlja najveći broj optužnica za koruptivna krivična djela. Tako je u 100 predmeta korupcije optuženo 137 osoba, u 26 predmeta privrednog kriminala optužena su 34 osobe, dok je u dva predmeta organizovanog kriminala optuženo 19 osoba. Dakle, optuženo je ukupno 190 osoba, navode iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Neke od značajnih optužnica koje su potvrđene u protekloj godini su u predmetu "Profit", koji predstavlja predmet visokog stepena organiziranog kriminala u vezi s korupcijom - optužnice protiv 21 saobraćajnog policajca koji se terete za krivično djelo primanje dara.

- Potvrđena je i optužnica zbog krivičnog djela nesavjestan rad u službi protiv bivših direktora Zavoda "Pazarić", zatim optužnice vezane za predmet "Zadruga", "Kasa", "Vozačke dozvole", za poreznu utaju "Heco prom", korupciju u oblasti zdravstva protiv tri doktora i medicinske sestre, protiv bivšeg direktora Energoinvesta Enesa Čengića, bivšeg ministra Desnice Radivojevića, bivše ministrice Amele Dautbegović zbog krivičnog djela zloupotrebe položaja, zatim više optužnica zbog davanja mita, uključujući i onu protiv Asima Sarajlića i drugih te optužnice protiv bankarskih službenika, direktora pravnih lica, predsjednika upravnih odbora i drugih pravnih i fizičkih osoba zbog krivičnih djela protiv službene dužnosti. Dakle, realiziran je jedan od ciljeva iz strateškog okvira za tužilaštva u Federaciji BiH, koji se odnosi na povećanje broja riješenih predmeta korupcije - navodi se. 

U 2021. godini ukupna vrijednost trajno oduzete imovine pravosnažnim presudama je 1.125.570,95 KM. Vrijednost trajno oduzete imovine nepravosnažnim presudama je 368.922,54 KM i 400 eura. Vrijednost osigurane imovine u novcu je 14.670.543,04 KM, te brojne nekretnine.

Tužilaštvo KS je opredijeljeno da i u ovoj godini, u saradnji sa policijskim agencijama, prioritetno radi na procesuiranju krivičnih djela korupcije i organizovanog kriminala visokog nivoa i da kroz provođenje finansijskih istraga obezbijedi da sudovi presudama oduzmu nezakonito stečenu imovinu od počinilaca krivičnih djela, saopćeno je.