- U Kantonalnom tužilaštvu HNK Mostar je po zaprimljenim prijavama formirano osam predmeta vezano za izborni proces u BiH i svi su uzeti u rad i trenutno su u fazi provjere navoda iz prijava, te na njima radi više tužilaca koji su zaduženi putem sistema za automatsku dodjelu predmeta.

VEZANI TEKST - Čović nervozan, podnio prijave Tužilaštvu BiH: Na silu želi mandat kako bi Mostar bio "hrvatski stolni grad"

Kantonalno tužilaštvo HNK u jednom formiranom predmetu postupa po tri zaprimljene krivične prijave istovjetnog sadržaja i to od HNS-a BiH, GO HDZ-a BiH Mostar i MUP-a HNK, te je od nadležnog MUP-a HNK, odnosno policijske agencije, zatražilo provjeru navoda krivičnih prijava u cilju utvrđivanja osnova sumnje o eventualnom postojanju krivičnih djela, odnosno njihovih počinilaca, kao što je to uobičajena praksa i u svim drugim slučajevima - stoji u saopćenju Kantonalnog tužilaštva HNK. 

Podsjećaju, da je Odlukom VSTV-a BiH od 30.09.2020. godine rad na predmetima vezanim za izborni proces u BiH proglašen kao prioritet u radu svakog tužilaštva u Bosni i Hercegovini.

- Monitoring nad radom tužilaštava u BiH u ovim predmetima obavlja Misija OSCE-a u BiH i nadležno Tužilaštvo jedanput sedmično izvještava nadležni Ured Misije OSCE-a u Mostaru o svojim postupanjima u već formiranim predmetima, odnosno o svim novim predmetima.

Tužilaštvo HNK najenergičnije odbacuje insinuacije i neistine, iznesene u pojedinim medijima, o tome da se procesne radnje u navedenim predmetima poduzimaju ciljano na štetu bilo kojeg naroda i u korist nekog političkog subjekta i smatramo da su ispod svakog nivoa pristojnosti javnog komuniciranja, te ih ovom prilikom ne želimo komentirati - poručuju iz Tužilaštva HNK: 

Ističu, da tužioci Tužilaštva HNK "u svom radu u svim predmetima postupaju profesionalno, nepristrano i u skladu sa svim zakonskim propisima, profesionalnim standardima i Etičkim kodeksom kojima su regulirana prava i obveze tužilaštva u BiH, te će tako raditi i ubuduće".

- Iznošenje neistina o radu Tužilaštva u cjelini i pojedinih "dežurnih" tužilaca, te stajanje na stranu osuđenika, a ne pravde, vezano za izborni proces u Stocu iz 2016. godine, smatramo svojevrsnim pritiskom na profesionalan i zakonit rad, te smo mišljenja da ne doprinosi uspostavi vladavine prava u Bosni i Hercegovini.

Da podsjetimo objektivnu javnost da je u slučaju izbora u Stocu iz 2016. godine Tužilaštvo  podiglo više optužnica protiv više optuženika i da su sve završile osuđujućim presudama, te da su po pravnim lijekovima potvrđene i na Ustavnom sudu BiH, dok se jedan predmet vodi po žalbi na Kantonalnom sudu u Mostaru. Sve to ukazuje na zakonitost postupanja i ispravnost donesenih odluka tužilaca ovog Tužilaštva - zaključuju na kraju saopćenja. 

VEZANI TEKST - Koalicija za Mostar: Tužilaštvo hitno reagovalo na prijavu HNS-a, dok im se ozbiljne prijave "kisele" u ladicama

Osim u Mostaru, udruga HNS, u vlasništvu predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića, podnijela je krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH protiv predsjednika Centralne izborne komisije BiH Željka Bakalara i ostalih članova CIK-a, zbog zloupotrebe položaja i nesavjesnog rada, odnosno "aktivnog učešća u navodnom izbornom inžinjeringu u Mostaru".

Povodom saznanja i mnogobrojnih prijava u vezi s počinjenjem protivpravnih radnji i aktivnosti u nastojanju da se utječe na rezultate izbornog procesa u Gradu Mostaru, Gradska organizacija SDA Grada Mostara također je podnijela krivičnu prijavu protiv nepoznatih ovlaštenih službenih osoba u MUP-u HNK.  

Smatraju, kako navode, da su te osobe suprotno važećim zakonskim propisima pristupale i nezakonito raspolagale ličnim podacima velikog broja građana Grada Mostara - prije svega Bošnjaka.