Kako su saopćili iz Tužilaštva BiH, određivanje mjere pritvora zatraženo je zbog nepoštivanja mjera zabrane određenih prema osumnjičenom odlukom Suda BiH. Tužilac Tužilaštva BiH uputio je prema Sudu BiH zahtjev za opoziv mjera zabrane i određivanje mjere pritvora prema osumnjičenom Osmanu Mehmedagiću. 

U okviru rada na predmetu, Tužilaštvo BiH došlo je do informacija i dokaza da je osumnjičeni Mehmedagić u proteklom periodu putovao, komunicirao i boravio na odmoru u inozemstvu sa osobom koja je navedena kao svjedok u predmetu i kojoj se u skladu s izrečenim mjerama zabrane osumnjičeni ne smije pribižavati na udaljenost manju od 50 metara.

Zbog evidentiranja kršenja izrečenih mjera zabrane, zatraženo je određivanje pritvora. Podnesak je upućen Sudu BiH.