Kako je saopćeno, aktivnosti se realiziraju u okviru Zajedničkog istražnog tima (JIT) Tužilaštva BiH i pravosudnih i policijskih agencija Kraljevine Švedske a uz koordinaciju EUROJUST-a.

- Postupajući po nalogu tužitelja Tužiteljstva BiH, a sve u okviru Zajedničkog istražnog tima (JIT), istražioc Tužilaštva BiH nalazi se na terenu, gdje koordinira aktivnosti sa policijskim službenicima SIPA-e, koji uz podršku MUP-a RS-a, realiziraju pretrese objekata i hapšenja na tri lokacije na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine - saopćilo je Tužilaštvo BiH.

Objekti pretresa su pod nadzorom policijskih službenika, a u toku su detaljni pretresi kuće-stana, pomoćnih prostorija, pratećih objekata, vozila, kao i pretres elektronskih uređaja, računara i telefona, a sa ciljem prikupljanja dokaza za vođenje postupaka u Bosni i Hercegovini i Kraljevini Švedskoj.

Osobe koje su pod istragom, osumnjičene su da su, zajedno djelujući, učestvovale u izvršenju više krivičnih djela, u kojima su oštećene žrtve trgovine ljudima iz izrazito ranjive populacije, te je izvršenjem krivičnih djela, ostvarivana velika imovinska korist, koja je počinjenjem krivičih djela pranja novca, sa ciljem legaliziranja, ubacivana u finansijsko poslovanje.

Krivična djela su počinjena na teritoriji Bosne i Hercegovine i Kraljevine Švedske, a što je rezultiralo formiranjem Zajedničkog istražnog tima. Počinjena krivična djela odnose se na radnu eksploataciju oštećenih, krivična djela prevare i zloupotrebe prava iz socijalnog osiguranja, a iznos nezakonito stečene imovinske koristi dostiže najmanje 3,9 miliona eura.

Osumnjičeni se terete za organizirani kriminal u vezi sa međunarodnom trgovinom ljudima, kao i za pranje novca, saopćilo je Tužilaštvo BiH.

- U interesu istrage Zajedničkog istražnog tima kao i postupaka koji se vode u Bosni i Hercegovini i Kraljevini Švedskoj, u ovom trenutku, javnosti i medijima ne možemo saopćiti više detalja i informacija - naveli su iz Tužilaštva BiH.