Turski Ministar kulture i turizma, Mehmet Nuri Ersoy izjavio je u svom govoru na tom događaju da Ministarstvo želi osigurati da predstavnici stranih misija u Turskoj direktno iskuse sve mjere sigurnog turizma.

- Turska je u junu 2020. godine postala jedna od prvih zemalja na svijetu koja je izdala Certifikat sigurnog turizma.  U našoj zemlji smo 2020. godine ugostili 16 miliona stranih turista. U godini iza nas najvažniji prioritet nam je bilo zdravlje i sigurnost naših gostiju. Zahvaljujući sigurnim, efikasnim i discipliniranim praksama i mjerama predostrožnosti koje smo primijenili, naš program certificiranja je, također, postao jedan od najuspješnijih u svijetu u svojoj oblasti i možemo reći da smo imali uspješnu sezonu.

Najprije smo certifikat učinili obaveznim za smještajne kapacitete od 30 i više soba, da bismo nakon toga pojačali kontrole za sve one koji su dobili certifikat. U okviru nacionalnog programa vakcinacije, do sada smo primijenili više od 27 miliona doza vakcina. Program vakcinacije, u kojem smo prednost dali uposlenicima u turističkom sektoru, nastavit će se ubrzanim tempom i u junu. 2021. godina bit će godina sigurnosti u turizmu - rekao je ministar Ersoy.

Certifikat sigurnog turizma, kojeg je Turska počela izdavati u junu 2020. godine, dodijeljen je za više od 9.800 smještajnih objekata i prijevoznih sredstava. Program dodjele certifikata implementirano je prema globalnim standardima zdravstvene sigurnosti, počevši od dolaska turista na aerodrom pa do ulaska u transfer vozilo, od mjesta boravka pa do mjesta gdje će jesti. Turska je od 2021. godine ovaj certifikat učinila obaveznim za sve smještajne kapacitete od 30 i više soba. Pored toga, u okviru nacionalnog programa vakcinacije, Turska je dala prednost vakcinaciji radnicima iz turističkog sektora i tako spremna ušla u ljeto.