- Među našim partnerima i prijateljima širom svijeta raste svjesnost da se u BiH radi o sigurnosnom izazovu i prijetnji, te da se stvari trebaju tretirati prvo na takav način - ocijenila je Turković u saopćenju na svojoj Facebook stranici.

Naglasila je da političke izazove, reforme i obaveze koje su pred nama svakako trebamo rješavati dijalogom unutar institucija, ali ne može niti će biti pregovora kada je u pitanju sigurnost, teritorijalni integritet i suverenitet, poštivanje zakona i sudskih presuda.

To je pitanje provođenja zakona i za to postoje agencije i pravosudna vlast.