Muzej Tunela spasa je danas bilo mjesto održavanja historijskog časa u organizaciji Udruženja "Mapa kulture" koji je realizovan u sklopu projekta "Svaki spomenik ima svoj značaj".

Pred 60-ak gostiju na Tunelu su domaćini održali čas historije i prezentovali gostima arhivske dokumente, fotografije, ratne rekvizite te emitovali dokumentarni film o opsadi Sarajeva. Čas je održan u takvom ambijentu da su gosti mogli u potpunosti osjetiti doživljaj ratnog Sarajeva, a nakon predavanja imali su priliku prošetati Tunelom.

Oni malo stariji gosti su se prisjetili agresije i kako je to bilo napustiti Sarajevo trčanjem preko piste aerodroma u Butmiru. Mnogi od njih su se složili sa konstatacijom da je to bila trka smrti, a da su i sami svjedočili pogiblji onih koji su na ovaj način tražili spas, saopćeno je iz Udruženja "Mapa kulture".

- Važnost Tunela nije bila samo dopremanje neophodnih potrepština u grad već je on imao i izuzetan strateški značaj za BiH - rekao je prisutnim današnji predavač efendija Harun Hodžić.

Iako je vojska RS-a saznala za radove na tunelu, pa su ovaj lokalitet konstantno granatirali i napadali kako bi spriječili njegovo daljenje kopanje ipak do toga nije došlo. Tunel je uprkos svemu 30. jula 1993. godine prokopan.

Na času su prisustvovali i gosti iz Konjica. Njihovi utisci su pozitivni, a o samom času i projektu Svaki spomenik ima svoj značaj jedan od njih je rekao:

"Poučan historijski čas, kad već ne postoji mogućnost da dječica uče u školi o tim stvarima, dobro je da postoje udruženja koja vode brigu o tome. Najbitnije je da državne institucije podržavaju takav rad
udruženja.“