U subotu će biti potpisan ugovor o izvođenju radova u prvoj fazi izgradnje tunela Hranjen na putnoj komunikaciji Sarajevo – Goražde.

Ugovor o izgradnji ovog objekta, najzahtjevnijeg na cesti koja povezuje Goražde sa Sarajevom potpisat će Adnan Terzić, direktor JP Autoceste FBiH, koje su investitor projekta, te Hamed Ramić, direktor Euro-Asfalta, firme koje ja na raspisanom tenderu izabrana kao najbolji ponuđač.

Vrijednost radova u prvoj fazi iznosi blizu 82 miliona maraka. Veći dio novca, u iznosu od 70 miliona maraka, osiguran je odlukom Vlade FBiH o izdvajanju sredstava iz dobiti BH Telecoma. Ostatak će osigurati JP Autoceste FBiH. Izgradnja tunela, dugog 5,8 kilometara, trebala bi trajati 36 mjeseci.

Tunel Hranjen će se sastojati od dvije cijevi. Jedna će biti saobraćajna, sa dvije trake, u svakom smjeru po jedna, a druga će biti servisna. Ona će biti korištena prilikom održavanja tunela, te u slučaju eventualnih nesreća, da bi vozila policije, vatrogasaca i Hitne pomoći mogli prići mjestu udesa, te za evakuaciju ljudi.

Potpisivanju ugovora će, osim potpisnika, prisustvovati ministar prometa i komunikacija BiH Ismir Jusko, premijer FBiH Fadil Novalić, premijer BPK Goražde Emir Oković i generalni direktore BH Telecoma Mirsad Zaimović.

Prva faza izgradnje podrazumijeva probijanje obje cijevi, te postavljanje primarne podgrade. Postavljanje sekundarne betonske obloge i uređenje tunela bit će urađeno u okviru druge faze izgradnje. OPEC-ov fond za međunarodni razvoj (OFID) je već pokazao spremnost da finansira drugu fazu izgradnje ovog tunela, ali je za sklapanje ovog ugovora potrebno da vlasti u BiH pokrenu pregovaračku proceduru.

Izbor najboljeg ponuđača i potpisivanje ugovora trebali su biti obavljeni i ranije, ali zbog uložene žalbe na tender, te zbog sporosti u radu Ureda za žalbe BiH cijela procedura je produžena za oko dva mjeseca.

Izgradnjom ovog tunela cestovna udaljenost između Sarajeva i Goražda sa sadašnjšnjih 95,6 bit će smanjena na 56 kilometara.