Ova građanska inicijativa ima za cilj da domaćim vlastima i predstavnicima međunarodne zajednice u BiH, prije svih OHR-u i Kancelariji EU-a u BiH jasno predstavi da se prilikom izmjena Ustava BiH moraju uključiti svi subjekti koji oblikuju našu društvenu zbilju.

Izmjenama onemogućiti paralizu državnih institucija 

Navodi se kako se Ustav BiH mora mijenjati. Da izmjene više nisu stvar volje, želje ili kompromisa domaćih političkih stranaka, već međunarodno pravna obaveza Bosne i Hercegovine koja proizilazi iz pravosnažnih presuda međunarodnih sudova koje su donesene od 2007. do 2020. godine, kao i presuda Ustavnog suda i Suda Bosne i Hercegovine. Da više od dvije decenije nevladine organizacije stoje na stanovištu da svi građani Bosne i Hercegovine, tj. svi narodi i manjine moraju imati jednaka prava i obaveze na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine.

Ukazuje se da postojeći etno-nacionalni koncept u BiH, koji je posebno izražen kroz ulogu domova naroda na nivou BiH i entiteta je neodrživ jer se pitanje vitalnog nacionalnog interesa u većini slučajeva zloupotrebljava.

Naglašeno je da se izmjenama Ustava treba definirati i precizirati onemogućavanje paralize njenih institucija te afirmirati građanski karakter društva i jačanje demokratske države po uzoru na sve demokratske države u Evropi i svijetu.

Prvi koji su aplikaciju popunili 20. oktobra su prof. dr. Kasim Trnka i akademik Abdulah Sidran.

Građani treba da dođu do izražaja 

- Želimo da istaknemo kako se do sada čitav tok razgovora o ustavnim promjenama vodio u vrlo uskom krugu i to uglavnom u krugu političara koji se predstavljaju predstavnicima naroda. A mislimo da je upravo u tome ključ, da se taj dejtonski koncept koji je prekrio čitav sistem sa tri naroda, konačno mora mijenjati. To je na kraju i zahtjev Evropske komisije, ali i presuda Evropskog suda za ljudska prava. Ovdje smo htjeli da pokažemo, prvo da postoji jedan demokratski potencijal u Bosni i Hercegovini. Da taj demokratski potencijal treba iskoristiti na način da građani dođu do izražaja, nevladin sektor, akademska zajednica, mediji, da se to izvuče iz kruga diskusija koje do sada imamo - objašnjava nam prof. dr. Kasim Trnka, predsjednik Savjeta Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI) za ustavnopravna pitanja, i dodaje:

- Do sada "Principe za izmjene Ustava Bosne i Hercegovine" putem web aplikacije, www.izmjeneustava.com, podržalo je više od 35.000 građana. Mi računamo da će to mnogo šire još biti i izložili smo te principe. Doduše, to su samo principi, nisu konkretne ustavne odredbe, pa ćemo vidjeti. Hoćemo da pokažemo i međunarodnoj zajednici i svjetskoj javnosti da postoji demokratski potencijal u Bosni i Hercegovini koji treba da provede tu čitavu priču i da na taj način otvorimo potpuno novu stranicu rješavanja ovog pitanja. Mi smo se sada fokusirali na ovaj segment jer čitava priča je "dajte da vidimo Izborni zakon". Prvo se mora vidjeti sve ovo o čemu govorimo, pa će doći na red Izborni zakon, kada za to dođe vrijeme.

VEZANI TEKST - Građani u BiH će se po prvi put moći očitovati o postojećem ustavno-pravnom sistemu

Testiranje javnosti 

Upitali smo da li postoji rok do kada se građanstvo može izjasniti putem web alikacije o "Principima za izmjene Ustava Bosne i Hercegovine".

- Za sada nismo poseban rok davali, hoćemo da ustvari pokažemo da postoji ta volja i da zapravo testiramo javnost. Do sada niko nije pitao građane Bosne i Hercegovine o onome što je najvažnije za njihove živote - rekao nam je Trnka i objasnio kome će predočiti rezultate građanskog izjašnjavanja.

- Prvo ćemo predočiti predstavnicima međunarodne zajednice. Zatim, Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine koja će definitivno odlučivati o ovom pitanju. Predočit ćemo da se moraju mijenjati takvi odnosi - rekao je Trnka.

Dodao je kako na tribinama širom zemlje objašnjavaju i objašnjavat će građanima principe za izmjene Ustava BiH.