Profesor ustavnog prava Kasim Trnka je mišljenja da su se stekli kulturološki, socijalni, ekonomski i svi drugi uvjeti da se temeljito preispita pozicija Sarajeva, kao glavnog grada Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, sjedišta Kantona, ali i kao institucija lokalne samouprave i samouprave, kao najvećeg ekonomskog centra, centra kulture i razvoja. 

On je izrazio je stanovište da je od agresije na BiH pa do danas zanemarena pozicija Sarajeva.

Sarajevo je bilo svedeno na kantonalno pitanje jer je cjelokupan život u gradu regulisan Ustavom i propisima Kantona.  

- Nažalost, Grad Sarajevo je sveden na manje-više protokolarne i ceremonijalne funkcije. Tome su doprinijela i određena ustavna rješenja iz 1997-2003. godine, kada je praktično federalni ustavotvorac predao sve nadležnosti u vezi sa Gradom Sarajevo Kantonu Sarajevo. Onda se desio proces u kome je Kanton praktično preuzimao i nadležnosti Grada – kazao je Trnka u izjavi za Fenu. 

Javna komunalna preduzeća u nadležnosti kantona

Uobičajeno je, pojasnio je, da javna komunalna infrastruktura bude gradska stvar, međutim, ovdje su sva javna komunalna preduzeća u nadležnosti Kantona. Dakle, Kanton ima jurisdikciju na tom cijelom području.  

- Mislim da je vrijeme da se to temeljito preispita. Naravno, svaka promjena tih odnosa će izazivati određene političke turbulencije. Zbog toga je vrlo važno da nauka smireno, multidicsiplinarno sagleda sve aspekte tog pitanja, da predloži rješenja, a potom je na političkim snagama koliko će to proći - naglasio je Trnka. 

U Ustavu BiH, podsjetio je, ima izričita odredba u kojoj se kaže da je Sarajevo glavni grad BiH, ali nažalost u tom ustavu nema direktne osnove da se donese zakon o glavnom gradu.  

Jer to je, dodaje Trnka, uobičajeno u većini država - da se donese posebno zakon o glavnom gradu, pa se tu uređuju sva pitanja koja su u vezi sa dignitetom i ulogom glavnog grada, ali i sa odnosom prema lokalnim i centralnim vlastima.  

- To nažalost Sarajevo nema, iako je tokom pregovora u Daytonu jedan od zahtjeva američke administracije koja je vodila pregovore bio da će se očuvati multietičnost i cjelovitost grada Sarajeva. Nažalost, to na kraju nije baš postignuto, ipak je podijeljeno na Istočno Sarajevo i Sarajevo. Oko 40 posto teritorije, ruralni dio Sarajeva, je u sastavu RS-a. Nije do kraja proveden cilj koji su Amerikanci postavili oko tih pregovora – pojasnio je Trnka. 

Nažalost, dodaje, kasnije, umjesto da proces ide u tom pravcu, on je išao regresivno, ka smanjivanju uloge i značaja Sarajeva.  

Profesor sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta i UNSA Pavle Mijović smatra da glavni grad posjeduje imperativ saradnje sa svim nivoima vlasti i obratno, svi nivoi vlasti moraju sarađivati sa glavnim gradom. Glavni grad je vrlo važan, zato što pomalo diktira razvojni tempo i razvojne cikluse za čitavu BiH. 

Akademik Mirko Pejanović podsjeća da glavni grad BiH, Sarajevo, ima poziciju glavnog grada od Drugog svjetskog rata, kada je obnovljena državnost BiH. Ta uloga glavnog grada sačuvana je Dejtonskim mirovnim sporazumom - Dejtonskim ustavom. Historijski to je glavni grad BiH koji je po sebi centar političkog, društvenog, ekonomskog i svakog drugog života ove države BiH.  

- Glavni grad, po svojoj strukturi, koncentraciji ljudskih, naučnih resursa je motor u razvoju svoje države, kao što je to svaki glavni grad u svim demokratskim državama Evrope. Imajući to u vidu, Akademija nauka i umjetnosti BiH više od dvije godine provodi istraživanje o položaju, ulozi i pravno-političkom statusu Grada Sarajeva, kao jedinice lokalne smouprave – pojasnio je Pejanović u izjavi za medije.  

Empirijsko istraživanje o stavovima vijećnika
 
U tom smislu, dodao je, urađeno je istraživanje - Sarajevo, Grad i regija koje je prethodilo pripremi ove konferencije, a za konferenciju su osigurani referati velikog broja naučnih radnika iz države i inozemstva, a svi referati su dobili vanjske recenzije.  
 
Provedeno je i empirijsko istraživanje o stavovima vijećnika šest gradskih općina (Centar, Novo Sarajevo, Stari Grad, Novi Grad, Ilidža, Vogošća) i Gradskog vijeća Sarajeva o mogućoj reformi nadležnostima Grada Sarajeva i mogućoj promjeni teritorijalne organizacije.  
 
- Današnja konferencija će dati naučne, stručne i teoretske osnove za donošenje odluka u nadležnim parlamentarnim tijelima o mogućnosti reforme nadležnosti Grada Sarajeva i o mogućnosti njegove potpune teritorijalne organizacije na cjelini njegovog urbanog prostora - zaključio je Pejanović.