Radnici zbog toga poručuju da će, umjesto na godišnje odmore, ići pred zgradu Uprave JP Šume RS u Sokocu i Banjoj Luci, a traže pomoć i od resornog ministarstva i Vlade RS-a.

U Savezu sindikata RS-a su istakli da se na osnovu izmjena i dopuna Zakona o radu iz januara ove godine, a čije donošenje je zahtijevao sindikat, najniža plaća uvećava po osnovu minulog rada, prekovremenog i noćnog rada.

Na osnovu toga je u ovom javnom preduzeću urađen i program za obračun plaća, u skladu sa Zakonom o radu.

Međutim, iz kabineta generalnog direktora JP Šume Srpske je 5. augusta 2022. godine stigao dopis u kome se navodi da od primjene Zakona o radu "nema ništa" i da se sve vraća na staro, uz obrazloženje da je to "stručno tumačenje njegove pravne službe".

Uprkos mnogobrojnim razgovorima koje su sindikalci vodili sa predstavnicima ovog javnog preduzeća, uprava nije pokazala razumijevanje.

- Važno je napomenuti da se sa cijenom rada od 160 KM, koja je potpisana 1. jula ove godine, također kalkuliše u ovom preduzeću i da se daje nalog od direktora da se obračunava u manjem iznosu - tvrde u Savezu sindikata RS-a.