Iz IDDEEA su, osam dana nakon upita, poručili pak da nestašice neće biti.

Prijedlogom budžeta institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu za IDDEEA-u je predviđeno oko 3,1 milion KM više nego u 2020. godini. Ovo povećanje se, između ostalog, odnosi na nabavku materijala za izradu ličnih dokumenata, što je navedeno i u obrazloženju predloženog budžeta. Prijedlog budžeta je i dalje u parlamentarnoj proceduri, a u toku su godišnji odmori. Zvanično je na snazi i odluka Narodne skupštine RS-a o bojkotu rada institucija BiH.

- Problemi u vezi s kupovinom obrazaca putnih isprava, ličnih karata i vozačkih dozvola ne postoje jer se isti nabavljaju na osnovu važećeg Okvirnog sporazuma, odnosno ugovora.

Usvajanje, odnosno neusvajanje Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza nema utjecaja na nabavku tih obrazaca iz razloga što se sredstva osiguravaju iz tekućih sredstava koja su raspoloživa i u periodu kada je na snazi Odluka o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine – kažu iz IDDEEA-e.

Uvjeravaju da su za ovu godinu planirali dovoljno novca za nabavku obrazaca putnih isprava, ličnih karata i vozačkih dozvola na osnovu većeg broja parametara, uključujući i broj onih dokumenata koji ističu i broj građana koji postaju punoljetni.

- Tako da ne postoji razlog za zabrinutost – naveli su iz IDDEEA-e.

Nisu odgovorili koliko će u ovoj godini trebati štampati novih ličnih dokumenata, imajući u vidu broj onih koji ističu i broj građana koji postaju punoljetni, i koliko im je novca potrebno za te namjene.