Prihvaćena je danas jednoglasno poslanička inicijative poslanika Partije demokratskog progresa (PDP) Mire Pekić i Branislava Borenovića kojom Zastupnički dom obavezuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana pripremi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

Namjera je da se tom izmjenom smanji stopa poreza na dodatu vrijednost na sve pružene usluge u turizmu, ugostiteljstvu i putničkom saobraćaju sa 17 na pet posto. Stopa PDV-a od pet posto u turizmu, ugostiteljstvu i putničkom saobraćaju primjenjivala bi se do 31. decembra 2022. godine.

Pekić je tokom obrazloženja te inicijative napomenula da je turizam možda najpogođeniji sektor panedmijom koronavirusa ocjenjujući da bi to bilo dobro za ekonomiju Bosne i Hercegovine.

Članovi Komisije ocijenili su da je u pitanju dobra inicijativa, a poslanica Naše stranke Mirjana Marinković-Lepić upozorila je da poslanici pred sobom nisu još uvijek imali nikakve prijedloge Vijeća ministara BiH u smislu saniranja ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom.

- Svi pokušaji da mi kao poslanici damo doprinos u tom smislu su propali iz političkih, a ne suštinskih razloga, a posebno zabrinjava činjenica da nije bilo isplata za taj problem iz budžetske rezerve. Ko bi drugi osim Vijeća ministara trebao razmišljati kako dalje i da li su svjesni kakva nas godina čeka - kazala je Marinković-Lepić.

Članovi Komisije prihvatili su i poslaničku inicijative Denisa Zvizdića (Stranka demokratske akcije - SDA) kojom Zastupnički dom zadužuje Vijeće ministara BiH da najmanje jednom mjesečno dostavlja ažuriranu informaciju o stanju u Bosni i Hercegovini o pitanju pandemije koronavirusa.

Ta informacija bi trebala uključivati podatke o broju testiranih, zaraženih, izliječenih i preminulih na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, kao i preduzetim mjerama kriznih štabova na svim nivoima vlasti, te daljnjim mjerama koje, s ciljem zaštite zdravlja i života građana i saniranja ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom, planira preduzeti Vijeće ministara BiH.

Također, poseban akcent bi u informaciji trebalo bi biti na način utroška planiranih budžetskih sredstava namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom koronavirusa - Covid-19.

Zvizdić je u obrazloženju inicijative naglasio da nije došlo do izmjena nikakvih zakonskih rješenja kojima bi se sanirale zdravstvene i ekonomske posljedice uzrokovane padnemijom, a već se kasni, smatra, s pomoći privredi.

Naglasio je da postoji potreba za koordinaciju aktivnosti institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini o pitanju odgovora na pandemiju uključujući PSBiH kao ustavno najviši organ zakonodavne vlasti u državi.

Osim toga, istaknuo je, neophodno je da Predstavnički dom bude informiran i o načinu utroška sredstava budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta podsjećajući da je Vijeće ministara 1. oktobra donijelo odluku o raspodjeli 14.474.000 KM budžetskih sredstava.

Članovi Komisije podržali su i poslaničku inicijativu Nenada Nešića (Demokratski narodni savez - DNS) kojom se također zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 15 dana dostavi Predstavničkom domu PSBiH informaciju o mjerama preduzetim u 2020. godini na saniranju ekonomskih šteta nastalih usljed pandemije koronavirusa.