Osamnaest zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo uputilo je Tužilaštvu Kantona Sarajevo dokument u kojem traže da se poduzme sve pravne radnje kako bi se riješila situacija u kojoj se trenutno nalazi Kanton Sarajevo.

Između ostalog, u ovom dokumentu naveli su da zasjedanja Skupštine KS neće biti sve dok se pečat ne vrati sekretaru Skupštine KS i šefici Kabineta predsjedavajućeg Skupštine KS.

Nova većina, potpisnici ovog dokumenta, koji je poslan na ruke glavne kantonalne tužiteljice Sabine Sarajlija, navela je da je nastao pravni haos u Kantonu Sarajevu zbog nemogućnosti objave odluka u Službenim novinama Kantona Sarajevo, i to Odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju kandidata za izbor predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo i Odluke o izboru predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo, a sve u skladu sa Zakonom o objavljivanju propisa i drugih općih akata u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

- Član 8. navedenog zakona glasi: "Ovlašćuje se sekretar Skupštine Kantona Sarajevo da Ugovorom sa Izdavačem uredi odnose iz stava 3 prethodnog člana, a naročito o roku u kome se objava akata mora izvršiti, o redoslijedu objavljivanja akata, o obavezi da akti moraju biti potpisani i ovjereni, o načinu finansiranja usluga, o pretplati na Službene novine, o prodaji pojedinih brojeva pristupu bez naknade Službenim novinama objavljenim na web stranici Izdavača, kao i druga međusobna prava i obaveze" – navode u dokumentu koji je upućen Tužilaštvu.

Zastupnici su također naveli i "da je pečat kod Elmedina Konakovića i Danijele Kristić, te da oni pečat koriste tako što selektivno ovjeravaju akte".

- Pred nama je zaista težak period jer se mora donijeti Odluka o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period od 01. januara do 31. marta 2020. godine. Informišemo vas da zasjedanja Skupštine Kantona Sarajevo neće biti sve dok se pečat ne vrati u posjed sekretara Skupštine i šefice Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo. U nadi da će se okončati ova nezakonitost oko pečata, molimo vas da ovaj slučaj što prije riješite – zaključili su zastupnici u Skupštini KS, nova većina.

Mirza Čelik, zastupnik kojeg je nova većina izabrala za novog predsjedavajućeg Skupštine KS, kazao je da će sjednica Skupštine, zakazana za 16. januar, također trajati veoma kratko ukoliko se ne vrati pečat.

- Ući ćemo u salu, pitati je li pečat vraćen, ako nije, mi ćemo napustiti salu. Oni potenciraju da je bitno to da su oni nama izašli u susret zato što su zakazali da se izglasa nepovjerenje Vladi. Međutim, mi imamo parlamentarnu, novu većinu, i nemamo razloga da sumnjamo u nekoliko zastupnika na koje oni pokušavaju utjecati kako bi promijenili stranu. Ti zastupnici su se svojim potpisima deklarisali na kojoj su strani. Ovo je samo kupovanje vremena kako bi se u lokalne izbore ušlo sa Vladom na čelu sa Edinom Fortom. Ja da sam na mjestu premijera Forte, ja bih dao ostavku, da nemam skupštinsku većinu i ako ne mogu usvojiti odluku o privremenom finansiranju – pojasnio je Čelik, navodeći da će svaka odluka koja je donesena biti objavljena u Službenim novinama.

Čelik kaže kako čekaju da se pečat vrati.

- Ova odluka je važeća od 28. decembra. Mi nećemo sići u skupštinske klupe sve dok se ne vrati pečat. Ne može se raditi bez pečata. Oni da su legalisti, podnijeli bi apelaciju Ustavnom sudu. Nikada manjina nije upravljala većinom. Nigdje na svijetu nije bio ovaj slučaj, ovo je želja za vlašću – kazao je, između ostalog, Čelik.