Toplane ističu da su u skladu sa navedenim članom Uredbe ispunjeni uslovi za završetak sezone grijanja, te da je sezona 2019./2020. završena 17. maja ove godine, a postrojenja su u postupku redovnog remonta i pripreme za narednu sezonu grijanja.

Za ponedjeljak je najavljena i redovna inspekcija neophodna u cijelom procesu kako bi postrojenja bila spremna pravovremeno.

Zbog specifičnosti situacije, Uprava KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. je u stalnoj komunikaciji sa stručnim službama koje su Upravu informisale da su postrojenja otvorena i da je iz tehničkih razloga puštanje grijanja rizik za cijeli sistem.

- Ukoliko bismo pristupili promjeni protokola, postoji opasnost od problema u sistemu koji bi mogli ugroziti grijanje u narednoj zimskoj sezoni - saopćeno je iz KJKP "Toplane-Sarajevo".

Također, bitno je naglasiti da kroz račune za mjesec maj će korisnicima biti fakturisani samo iznosi za priključnu snagu (fiksni troškovi bez energijskog dijela iznosa), što znači da će biti značajno manji od iznosa koji se fakturiše u mjesecima tokom sezone grijanja.

Toplane mole korisnike za razumijevanje, kako bi spremni dočekali zimski period.