Kazali su to iz ovog Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za Faktor.

- Kompanija Energoinvest koja nas snabdijeva gasom čim je saopćila da je došlo do kvara na transportnoj trasi gasa kroz Bugarsku, čime je poremećen normalan dotok gasa, Toplane su odmah počele koristiti alternativni izvor za zagrijavanje – kazali su iz Toplana.