- Prije dvije godine gas je poskupio oko 30 posto i tadašnja Vlada je građanima i Toplanama subvencionirala gas. Od 1. maja 2020. godine kada je završeno subvencioniranje gasa Toplane su do kraja 2020. godine imale gubitak 800 hiljada maraka i Toplane nemaju pravo da snize cijenu grijanja jer su gubitaši – kaže Enver Hadžiahmetović, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zašite okoliša KS.

Ministar Hadžiahmetović poziva se na Odluku Vlade Kantona Sarajevo iz 2016. godine koja je usvojila Tarifni sistem davaoca usluga KJKP Toplane Sarajevo, a u članu 30 se navodi:

- Davalac usluge zahtjev o cijenama grijanja podnosi za svaku poslovnu godinu i prilikom promjene cijene energenta, s tim da se u uvjetima nepokrivenih gubitaka u poslovanju, zahtjev za promjenu cijena neće podnositi u slučaju smanjena cijena energenata, sve dok se ne izvrši pokriće gubitaka – navodi se u Odluci.

U Toplanama su nam kazali da imaju gubitak od 100 miliona maraka koji se nakupio u prethodnih nekoliko decenija i da su o tome obavijestili nadležno ministarstvo, koje odlučuje da li će doći do smanjenja cijene centralnog grijanja s obzirom na to da je gas od 1. januara pojeftinio za 8,5 posto.

Hadžiahmetović je potvrdio da je u Ministarstvo stiglo obrazloženje iz Toplana.

- Vjerovatno da neće doći do pojeftinjenja grijanja i ako bi smanjili cijenu, to bi bilo veoma malo i od toga građani ne bi imali koristi, a velika bi bila šteta za poslovanje Toplana. Ako bi se smanjila cijena grijanja za osam posto, procjena je da bi gubitak Toplana za godinu iznosio oko tri miliona maraka. Ipak, bit će formirana ekspertska komisija koja će razmotriti sve aspekte oko eventualnog smanjenja cijene grijanja – kazao je Hadžiahmetović.

Napominjemo da cijena gasa u proizvodnji toplotne energije Toplana učestvuje oko 68 posto, a ostalih 32 posto se odnosi na potrošnju vode i struje.