Bašić je proglašen krivim za krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti iz člana 145a. Krivičnog zakona BiH.

Tereti se da je tokom 2020. godine, u više navrata, putem interneta i društvenih mreža, javno podsticao na nezakonite aktivnosti, antisemitizam, rasizam, nacionalizam, napade na LGBT populaciju kao i davao neprimjerenu podršku terorističkim aktivnostima.  

U optužnici se navodi da je optuženi putem društvene mreže Telegram objavio formiranje kanala pod nazivom "Moon Krieg Division", te da je podržavao politički teror i ubistvo Jevreja i političara.

- U skladu sa sporazumom, od optuženog će se oduzeti sredstva korištena za izvršenje krivičnog djela, uključujući mobilni telefon sa pripadajućom SIM karticom i
laptop. Kažnjavanje ove vrste krivičnih djela, važno je zbog sprečavanja eskalacije govora mržnje i neprimjerenog postupanja, koje se evidentira na društvenim mrežama i internet prostoru u Bosni i Hercegovini - saopćeno je iz Tužilaštva BiH.