Zastupnici Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) su tokom današnjeg rada raspravljali o samo tri tačke. Kao i u tokom prethodnih zasjedanja, najmanje se raspravljalo o zakonima, jer su parlamentarci otvarali teme koje nisu povezane s tačkama dnevnog reda.

Nakon zastupničkih pitanja i premijerovih odgovora, na šestoj redovnoj sjednici, prvoj nakon ljetne poslaničke pauze, razmatran je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima po hitnom postupku.

- Dopunama zakona poboljšat će se materijalni status policijskih službenika koji su stekli pravo na ostvarivanje starosne ili invalidske penzije - rekao je entitetski ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač.

Propisuje se da će se policijskom službeniku lični koeficijent za ostvarivanje prava na penziju utvrđivati na osnovu pet godišnjih plaća koje su za njega najpovoljnije.

Prije toga, entitetski parlament je kostatovao ostavku ministrice trgovine i turizma Dragice Kovač, a na tu funkciju imenovana je Suzana Gašić.

Sjednica se nastavlja i sutra, a na dnevnom redu je više od 40 tačaka, među kojima su i izmjene i dopune Zakona o notarima po hitnom postupku, prijedlozi zakona o ličnom imenu,  likvidacionom postupku, dopune Zakona o pravosudnom ispitu, izmjene zakona o nasljeđivanju, privrednim društvima te, između ostalog, o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.