Usvojena je i odluka po kojoj su sekretari ministarstava dobili ovlaštenje da obavljaju poslove ministara do imenovanja novog sastava Vlade TK.

Novu većinu u Skupštini TK čine SDP, PDA, SBB i Naša stranka, a mandatar za sastav nove vlade bit će Kadrija Hodžić iz SDP-a.

Nakon toga, prihvatanja ostavki, usvojen je i Budžet TK za 2021. godinu koji je predložila sada već bivša Vlada, a "za" su glasali svi zastupnici, odnosno i nova i stara većina. Budžet TK planiran je u iznosu od 433 miliona KM.

- Prihodi od indirektnih poreza iznose 222 miliona KM, 43 miliona iznose prihodi od poreza na dohodak, a od poreza na dobit oko 45 miliona KM. Nadamo se će se prognoze, kada su u pitanju indirektni porezi ostvariti, a planirali smo i transfer od MMF-a sa nivoa FBiH, koji je nepovratan - rekla je Merima Hajdarević, sekretar Ministarstva finansija TK.

Skupština TK na kraju današnjeg zasjedanja usvojila je i finansijske planove Zavoda zdravstvenog osiguranja (ZZO) i Službe za zapošljavanje TK.