To je predviđeno Nacrtom zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo koji je usvojen u Skupštini KS u formi nacrta i u narednom periodu bi se trebao, nakon javne rasprave, ponovo naći pred zastupnicima za usvajanje.

TI BiH upozorava da ovo pitanje treba biti regulisano na nivou entiteta, te da bi regulisanje ovako važne materije kao što je sukob interesa nosilaca javnih funkcija moglo dovesti do pravne nesigurnosti, rascjepkavanja zakonskog okvira, problema sa provođenjem i dodatne neusklađenosti sistema sprečavanja korupcije u cijeloj BiH.

TI BiH podsjeća da je Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH još uvijek formalno na snazi, a u proceduri se nalazi Prijedlog izmjena i dopuna ovog Zakona kojim bi se definisala nadležnost tijela za njegovo provođenje, kao i Zakon o zaštiti prijavitelja korupcije FBiH.

Preporuke GRECO i Venecijanske komisije upravo pozivaju na regulisanje i usklađivanje ove materije na nivou države, entiteta i Brčko Distrikta, te na potrebu centralizacije i harmonizacije ovih propisa, umjesto multipliciranja propisa koji bi doveli u različit položaj nosioce javnih funkcija na različitim novima i kantonima.

TI BiH zbog svega navedenog poziva predlagače da povuku predloženo rješenje iz procedure jer bi eventualno lančana reakcija drugih kantona, koji bi usvajali različita rješenja, ili u nekim slučajevima ne bi ni usvajali, mogla dovesti do potpunog haosa u sistemu sprečavanja korupcije i lakšeg zaobilaženja propisa od strane funkcionera koji se nalaze u sukobu interesa.

Umjesto toga, TI BiH poziva koaliciju koja je predlagač rješenja na nivou Kantona Sarajevo, da napore preusmjeri na usvajanje Zakona o sukobu interesa na nivou FBiH, koji se ne primjenjuje još od 2013. godine jer nije utvrđena nadležnost tijela za njegovu primjenu, nakon što je ona oduzeta Centralnoj izbornoj komisiji, kao i usvajanje Zakona o zaštiti prijavitelja korupcije FBiH koji je već usvojen na Predstavničkom domu, ali je njegovo usvajanje stalo na Domu naroda, saopćio je TIBiH