Iz KCUS-a je zatraženo pokrivanje troškova testiranja u proteklih godinu dana te slanje novih briseva uz odobrenje Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde. Direktor kantonalnog Zavoda zdarvstvenog osiguranja BPK Salem Halilović potvrdio je da su testiranja danas nastavljena, iako konačan dogovor još nije postignut.

- Najvažnije je da je situacija pozitivno riješena na zadovoljstvo svih građana, odnosno pacijenata koji trebaju i na dalje liječenje u KCUS-u. Važno je istaći da su uzorci na Covid-19  iz BPK Goražde išli redovno od marta prošle godine i testiranje je vršeno bez ikakvih problema. Zavod zdravstvenog osiguranja apsolutno nije bio uključen u to jer to je išlo direktno iz Covid ambulante i putem Zavoda za javno zdravstvo – napominje Halilović.

Pojašnjava da je od kantonalnog ZZO krajem prošle godine zatraženo da se odobrenjima Zavoda pokriju testiranja.

- Mi smo tek 28. decembra dobili od KCUS-a, odnosno mikrobiologije jedan dopis u kojem traže od nas da odobrenjima ZZO pokrijemo sve testove koji su išli iz ovog kantona. Od Zavoda za javno zdravstvo smo zatražili koji je to broj i za prošlu godinu on iznosi oko 10.000 uzoraka koje bi mi po njihovom mišljenju trebali pokriti odobrenjima, a to znači i pristanak na plaćanje. Mi zakonski gledano, to ne možemo platiti jer nemamo nikakav ugovor, nemamo ni cijenu, jer to je bilo sve na osnovu jednog dopisa – pojašnjava Halilović.

Ističe da se u konsultaciji sa drugim kantonima krenulo u potrazi za rješenjem, ali da se u međuvremenu desilo da su testiranja jučer obustavljena.

- U konsultaciji sa drugim kantonima, koji isto tako nisu poslali ta odobrenja, uputili smo dopise Zavodu za javno zdravstvo FBiH i Federalnom ministarstvu zdravstva da vidimo na koji način u skladu sa zakonom se to može platiti i na koji način će se plaćati ubuduće. Upoznali smo Vladu BPK i resorno ministarstvo, međutim desilo se da je mene obavjestila direktorica Zavoda za javno zdravstvo BPK da je sa mikrobiologije KCUS-a porukom obavještena da od jučer testovi iz Goražda neće biti obrađivani i da se ne šalju – navodi Halilović.

Dodaje da je obustava testiranja i na jedan dan stvorila probleme pacijentima sa područja BPK Goražde koji trebaju biti upućeni na terapije, odnosno liječenje u KCUS, koji su, po njegovim riječima, s pravom negodovali.

- Odmah smo intervenisali u saradnji sa premijerkom BPK i kontaktirali KCUS i našeg člana UO iz BPK dr. Popovića jer smatramo da je neozbiljno to uraditi na ovakav način i u jednom danu obustaviti te vrste usluga bez obzira ko će to ubuduće plaćati ili retroaktivno. Tražili smo da se ostavi prostora i da pacijenti ne ispaštaju a da se Vlada BPK, Zavod zdravstvenog osiguranja i KCUS dogovore u skladu sa zakonom i našim propisima, da  pronađemo krajnje riješenje. Testovi su jutros otišli u Sarajevo, vršit će se testiranja, informisan sam od diretorice kantonalnog zavoda da će biti obrađeni tako da tu problema neće biti – ističe Halilović.

Naglašava, međutim, da konačno riješenje nije pronađeno te da će se u saradnji sa nadležnim institucijama ovaj problem nastojati riješiti.  

- Jutros smo poduzeli korake s naše strane da u narednih nekoliko dana krenemo to rješavati. U finansijskom planu  Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK, da budem iskren, apsolutno nismo planirali ta sredstva jer nismo imali na osnovu čega, nismo potpisali ugovor za te usluge ni s kim niti nas je neko obavezivao 11 mjeseci za bilo kakvu dokumentaciju, do 12 mjeseca. Mislim da Federalno ministarstvo i federalni ZZO moraju dati smjernice i upustva na koji način će to biti kompenzirano iz svih kantona, njih šest-sedam, nismo samo mi. Mora se pronaći sistemsko riješenje na koji način to uraditi, ali bez obzira kakvo ono bude i ko to bude plaćao, pacijenti ne smiju trpiti. Neozbiljno je da jučer naši pacijenti nisu imali tu uslugu i problem je stvoren s pravom – mišljenja je direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde.