Uglavnom se radi o papirima, dokumentima, starim računima, kancelarijskom materijalu, a na nekim dokumentima navedena su i imena. Odbačen je i građevinski materijal te dijelovi namještaja.

Savjesni građani su fotografisali lokaciju te prijavili problem nadležnim, Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću Rad i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.

Kako su za Faktor kazali iz KJKP Rad, ekipa Eko redara je zaprimila poziv da se na lokalitetu Djevojačkih voda vrši nelegalno odlaganje kancelarijskog materijala i građevinskog otpada.

- Eko redari su izašli na teren i pronađene su informacije o osobama koje su odložile otpad ili je druga osoba to učinila, a koju je vlasnik angažovao da odloži otpad umjesto njega. U takvim situacijama sačinjava se službeni zapisnik i uz fotodokumentaciju predaje se nadležnoj kantonalnoj komunalnoj inspekciji na daljnju obradu – kazali su iz Rada.

FOTO: Facebook/Prljavi grad Sarajevo

Iz Inspekcije su za Faktor kazali da je otvoren predmet kada je ovaj konkretan slučaj u pitanju.

- Pokrenut je inspekcijski postupak s ciljem otkrivanja počinilaca. Apelujemo i na građane da uočene nepravilnosti i počinioce prijave nadležnim inspekcijskim organima. Novčane kazne koje se mogu izreći za učinjeni prekršaj su od 1.000 do 6.000 KM za pravno lice, od 500 do 2.000 za odgovorno lice, te od 100 do 1.500 KM za fizičko lice – navode iz Inspekcije.

Ističu da problem divljih deponija, osim što predstavlja problem zaštite okoliša i potencijalno je zdravstveni problem, zbog zagađenja zraka, vode i zemljišta, te i da je teško dokaziv sa aspekta inspekcijskog nadzora, odnosno otkrivanja počinilaca.

FOTO: Facebook/Prljavi grad Sarajevo

- Kako je i poznato da neposrednu zaštitu komunalne čistoće na terenu u KS provode komunalni redari, po dostavljanju službene dokumentacije i fotografija o evidentiranju problema nelegalne deponije, inspektori cijene da li su dokazi sa mjesta događaja dovoljni za pokretanje postupka. Nakon toga provode se inspekcijske radnje, koje podrazumijevaju i upućivanje poziva strankama radi sačinjavanja zapisnika, odnosno utvrđivanja krivice, a koje se može nastaviti i pokretanjem prekršajnog postupaka pred nadležnim sudom – pojašnjavaju iz Inspekcije.