Na području općine Tešanj, koju je u petak naveče zahvatilo jako nevrijeme praćeno jakim vjetrom, gradom i obilnim kišnim padavinama, i dalje je na snazi stanje prirodne i druge nesreće.

Kako je saopćila Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) na teren su upućene Komisije za procjenu šteta koje su odmah pristupile izvršenju svojih zadataka. 

U skladu sa utvrđenom dinamikom i definisanim mjerama, tokom dana provođene su mjere na otklanjanju posljedica koje su definisane na vanrednoj sjednici Štaba CZ, koja je održana u 8.30 sati. 

U skladu sa navedenim zaključcima i naredbama na terenu je evidentiran veći broj značajnijih oštećenja putne infrastrukture na području Jelaha, Jelah Polja, Novih Miljanovaca, Miljanovaca, Lončara, Piljužića, Bobara, Kaloševića, Mrkotića i Oraš Planja, na kojima su poduzimane aktivnosti već danas, a planira se nastavak sanacije i intervencija i narednih dana. 

Oštećenja su zabilježena na putu Ćepeklija u MZ Piljužići gdje je dignut asfalt u dužini od 200-250 metara (oko 1.000 metara kvadratnih) zbog začepljenih odvodnih cijevi. Začepljeni su putni kanali i oštećena bankina. 
Oštećen je i put prema Kominu, gdje je potrebna sanacija, kao i put Piljužići-Miljanovci. 

Također, u naselju Bobare pročepljeni su putni propusti i očišćeni nanosi na putu. Oštećene su bankine u dužini oko 200 metara, kao i glavni put u površini oko 30 metara kvadratnih. Dignut je asfalt i put osposobljen za promet. 

U Miljanovcima poduzete su aktivnosti na sanaciji oštećenja putne infrastrukture i obezbjeđenja prohodnosti na više putnih pravaca. 

U subotu dva sata iza ponoći održana je vanredna sjednica Štaba na kojoj je dodatno razmotrena situacija na terenu, te utvrđene dalje mjere i aktivnosti na ugroženom području. Fiksne telefonske veze nisu funkcionisale u Vatrogasnom domu, te je otežana onemogućena komunikacija sa građanima i nadležnim službama. 

Iz Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Tešanj savjetovali su građane poplavljenih područja da prokuhavaju vodu, ukoliko je promijenila miris, ukus ili boju. Također građanima se savjetuje da ne konzumiraju hranu koja je bila u doticaju s poplavnim vodama, te da operu deterdžentom sve što je došlo u dodir s vodom.