Avdić se obratio redakciji Faktor i iznio sve šta je doživio jučer u Domu zdravlja Novi Grad u naselju Otoka na Odjeljenju centra za mentalno zdravlje gdje je, kako kaže, došao na redovni pregled.

Bacio zdravstvenu knjižicu na pod

Dodao je kako je o svemu upoznao i službenike Policijske stanice Novi Grad Sarajevo.

- Jučer oko 12.30 sati stigao sam sa suprugom i trogodišnjim djetetom na Odjeljenje, javio se na šalter govoreći tehničaru, koji je radio na kartoteci, da sam naručen na kontrolu. Na njegovo pitanje, da li imam nalaz od prošlog puta, odgovorio sam kako ga nisam dobio zbog mnoštva drugih obaveza koje sam imao taj dan. Zbunio sam se i rekao tako. Tehničar me je potom povišenim tonom upitao: "Kako nemaš nalaz, moraš ga imati, svi dobiju nalaz od ljekara kad dođu na pregled". Ispravio sam se i odgovorio mu da trenutno nemam nalaz kod sebe. On mi se i dalje povišenim tonom obraćao, pa sam mu rekao da se ne dere na mene, što je on negirao – navodi Avdić.

Kako bi izbjegao raspravu, Avdić je, kako je dalje dodao, rekao tehničaru: "Uredu je, nema veze", a onda je on ustao i rekao mu: "Šta je uredu, mangupe, sačekat ću te ispred kad završiš s pregledom pa da vidim, ne znaš s kim se kačiš, nisam ja neki balavac".

- Odgovorio sam mu: "Uredu, sačekaj". Supruga vidno uznemirena rekla je tehničaru da se ne dere i ne prijeti pred djetetom. Međutim, on se počeo derati i na nju i rekao joj da izađe. Supruga je zbog djeteta izašla jer se i djevojčica uznemirila zbog povišenog tona tehničara. Potom se vratila i rekla mu da se kaje što ga nije snimila da ljudi vide kome dolaze i kako se medicinski radnici ponašaju prema pacijentima. Izašla je, dok je tehničareva kolegica pitala drsko: "Ko je ova, je li i ona s njim došla" – navodi dalje Avdić.

Avdić dodaje "kako je tehničar reagovao tako što je bacio njegovu zdravstvenu knjižicu na pod rekavši pritom: psihički bolesnici dolaze ovdje da se na mene istresaju".

- Ko se na koga istresao najbolje se vidi iz ovog nemilog događaja. Izašao sam i rekao supruzi da idemo, da ne želim više tu da se liječim, pokušavajući izbjeći bilo kakav dalji sukob.

Kaže "kako je želio, zbog ljudi koji su se našli u istoj ili sličnoj situaciji, podijeliti svoje iskustvo sa medicinskim osobljem".

- Naravno, čast izuzecima koji profesionalno obavljaju svoj posao. Vjerovatno je to bio pokušaj provokacije, samo što ja nisam neko ko bi pao na to, niti započeo prvi bilo kakav sukob. Došao sam u zdravstvenu ustanovu kako bi dobio pomoć za depresiju i nisam osoba koja je ležala u psihijatrijskim ustanovama. Nažalost, neko od koga sam očekivao razumijevanje i pomoć liječio je svoje frustracije i prijetio pacijentu - naveo je Avdić.

Šta kažu u JU Dom zdravlja KS

Iz JU Dom zdravlja KS kažu "kako nisu upoznati sa navedenim događajem".

- U skladu sa članom 41. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata FBiH ("Sl. novine FBiH" broj 40/10) pacijent kome je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno pacijent koji nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom, odnosno postupkom zdravstvenog ili drugog radnika zdravstvene ustanove, može podnijeti prigovor direktoru zdravstvene ustanove, odnosno nosiocu odobrenja za privatnu praksu. U vezi sa naprijed navedenim članom JU Dom zdravlja KS postupa po svakom zaprimljenom prigovoru pacijenta koji je uložen na rad zdravstvenih radnika Ustanove.

Ako pacijent želi da uloži žalbu generalnom direktoru Ustanove i da na prigovor dobije odgovor, potrebno je da popuni obrazac Ob-2 koji može preuzeti na web stranici Ustanove (www.judzks.ba), te isti predati kod tehničkog sekretara šefa Organizacione jedinice Doma zdravlja kojem pripada ili na Protokolu Ustanove na adresi Vrazova 11. Da bi prigovor pacijenta bio razmatran, potrebno je u obrascu navesti lične i kontakt podatke pacijenta, kao i detalje o događaju koji je prouzrokovao nezadovoljstvo (datum i vrijeme, mjesto, osobe, opis događaja i dr.), te je obrazac potrebno svojeručno potpisati. Po primitku prigovora pacijenta, odmah će se pristupiti njegovom razmatranju. Prigovor i propratnu dokumentaciju razmatrat će Komisija za prigovore pacijenata, a generalni direktor ustanove donijet će odluku po prigovoru pacijenta u zakonskom roku.

Odluka generalnog direktora ustanove sa obrazloženjem bit će dostavljena pacijentu na kućnu adresu ili e-mail adresu koju je pacijent naveo u prigovoru – naveli su u svom odgovoru iz menadžmenta JU Dom zdravlja KS te dodali da će Avdićeve navode razmotriti.