Mile Banika ispunio je uvjete za starosnu penziju pa mu je 20. juna ove godine prestao radni odnos u Ministarstvu finansija RS. Tada je za pomoćnika ministra za računovostvo i reviziju imenovan Velimir Kukobat. Međutim, prije desetak dana Banika je ponovo zaposlen u isto Ministarstvo, što su potvrdili i u tom resoru Vlade, otkriva portal Capital.

- Banika je u Ministarstvu finansija zasnovao radni odnos 1. septembra 2018. godine, na osnovu ugovora o radu, na radnom mjestu savjetnik ministra u Kabinetu ministra finansija, i na ovom radnom mjestu bit će angažovan za vrijeme trajanja mandata sadašnjem ministru finansija - rekli su u Ministarstvu finasija RS.

Pored njega, i Mira Straživuk koja je radila u Resoru za finansijski sistem, samo dan nakon penzionisanja, ponovo je zaposlena u Ministarstvu finansija.

-Miri Straživuk prestao je radni odnos u Ministarstvu finansija zbog ispunjavanja uslova za starosnu penziju 15. februara 2018. godine. Imenovana je angažovana na osnovu ugovora o djelu u periodu od 16. februara 2018. godine do 30. novembra 2018. godine, radi obavljanja poslova sekretara Tima za implementaciju Projekta jačanja bankarskog sektora Republike Srpske – rekli su u Ministarstvu finansija.

Za ovaj projekat Republika Srpska zadužila se prošle godine kod Svjetske banke za 28,3 miliona eura u cilju unapređivanja stabilnosti bankarskog sektora.

Prema podacima Zavoda za zapošljavanje RS, u junu ove godine u Republici Srpskoj je registrovano 107.034 nezaposlena radnika, od kojih su 11.793 nezaposlena sa visokom stručnom spremom (VSS), 635 mastera, 74 magistra i 14 doktora nauka. Od ukupno nezaposlenih sa VSS, 3.054 su finansijski radnici i ekonomisti. Niko od pomenutih visokoobrazovanih, nezaposlenih, očito nije bio kvalifikovan da savjetuje ministra finansija RS.

Mile Banika je, prije nego je postao pomoćnik ministra, radio godinama u Poreskoj upravi RS, prvo kao zamjenik direktora, pa zatim kao v. d. direktora. Bio je predložen i za glavnog revizora RS, ali je utvrđeno da nema diplomu Ekonomskog fakulteta i kao takav ne ispunjava uslove za imenovanje na tu funkciju.

Tada je objavljeno da Banika ima diplomu Fakulteta za uslužni biznis (FABUS) iz Sremske Kamenice kod Novog Sada, koji je upisao 2002, a završio 2003. godine. Banika je na FABUS-u završio smjer Menadžment u turizmu, sportu i rekreaciji. Ovim je, kako piše u diplomi, stekao zvanje diplomirani ekonomista.