- OEBS misija u BiH, u pogledu vladavine prava, nema mandat da preispituje i komentariše odluke sudskih, tužilačkih i disciplinskih organa, niti da se bavi tumačenjem domaćih Zakona od strane nadležnih institucija u pojedinačnim sudskim , tužilačkim i disciplinskim predmetima - napisao je Tegeltija uz fotografiju na kojoj su pobrojane aktivnosti Misije OSCE-a.

Sattler mu je odgovorio sa "zbunjenim" smajlijem, koji bi u slobodnom prijeodu glasio: "Šta reče?"

Na to mu je Tegeltija napisao: "Gdje sam pogriješio? Odluke sudova, tužioca ili disciplinskih tribunala u individualnim slučajevima mogu biti predmet ponovnog razmtranja samo na nacionalnim sudovima i Evropskom sudu za ljudska prava u odgovarajućim postupcima. Mandat OSCE-a odnosi se na opća pitanja vladavine prava, a ne na pojedinačne slučajeve".

VEZANI TEKST - Izvještaj OSCE-a: Porazni rezultati pravosuđa u procesuiranju visoke korupcije, apsurdna nekažnjivost Tegeltije

Podsjetimo, Misija OSCE-a objavila je Treći godišnji izvještaj u kojem je navedeno da ukupna slika koju nudi praćenje teških predmeta korupcije, odnosno onih koji su kategorizovani kao predmeti visoke i korupcije srednjeg nivoa, može se opisati kao "zatajenje krivičnopravnog sistema koje je dovelo do nekažnjivosti za počinioce brojnih teških djela".

Kako je navedeno u izvještaju za 2019. godinu, poređenjem rezultata i nalaza za 2017. i 2018. sa nalazima iz 2019. godine ukazuje na ukupno pogoršanje učinka sudija i tužilaca u procesuiranju teških predmeta korupcije.

Misija je, u dijelu izvještaja o VSTV-u u kome analizira nedostatak odgovornosti i upitna imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija, navela primjer afere "Potkivanje", u čijem centru se našao Tegeltija.

Ishod disciplinskog postupka je "očigledno suprotan odredbama Zakona o VSTV-u BiH koje predviđaju preduzimanje disciplinskih mjera protiv člana Vijeća, uključujući i predsjednika, a koje sežu do suspenzije i razrješenja sa dužnosti", navodi Misija.