Na sastanku je razgovarano o okviru partnerstva sa BiH za period 2022-2026. godina, aktuelnoj ekonomskoj situaciji u BiH izazvanoj pandemijom koronavirusa te o daljnim aktivnostima u svjetlu buduće saradnje sa ovom finansijskom institucijom.

Tegeltija je upoznao predstavnike Svjetske banke sa glavnim pravcima djelovanja Vijeća ministara u narednom periodu.

Razgovarano je i o mogućnostima korištenja novih finansijskih instrumenata, podršci zdravstvenom sektoru teško pogođenom pandemijom koronavirusa, kao i mogućoj podršci u realizaciji infrastrukturnih projekata.

Zajednički je usaglašeno da će tri osnovna programa djelovanja Svjetske banke u BiH za period 2022-2026. godina biti u vezi sa reformom zdravstvenog sektora, reformom preduzeća u državnom vlasništvu te programom zelene tranzicije, koja uključuje poseban program kvaliteta vazduha.

Posebna pažnja bit će posvećena omogućavanju korištenja potencijala privatnog sektora za brzi rast i otvaranje novih radnih mjesta, ulaganje u ljudski kapital te upravljanje životnom sredinom u cilju održivog rasta.

Tokom sastanka, istaknuto je da je dosadašnja saradnja Vijeća ministara i Svjetske banke bila dobra te je iskazana spremnost za nastavak saradnje i u budućem periodu.