Na sastanku, na kojem su učestvovali predsjednici Saveza sindikata policijskih organa Dragan Krvavac, Sindikata samostalnih državnih službenika i zaposlenika Lejla Čopelj i Sindikata uprave za indirektno oporezivanje Ana Mrnjavac, te ministri u Vijeću ministara BiH – finansija i trezora Vjekoslav Bevanda, sigurnosti Fahrudin Radončić i pravde Josip Grubeša, razgovarano je o mogućnostima iznalaženja rješenja za probleme sa kojima se susreću zaposleni u institucijama BiH.

Tegeltija je ovom prilikom istakao da je novi saziv Vijeća ministara opredijeljen za socijalni dijalog s ciljem poboljšanja statusa radnika, te iskazao spremnost za otpočinjanje procesa kolektivnog pregovaranja. Tokom razgovora Tegeltija je naglasio da je neophodno da se prevaziđu nesporazumi i da se dođe do potpisivanja općeg kolektivnog ugovora koji predstavlja osnovu za regulisanje međusobnih odnosa i koji garantuje prava radnicima. 

On je naglasio da je u ovom momentu prioritetno pitanje plaća i pravednosti u njihovoj raspodjeli. Na sastanku je dogovoreno da se u narednih deset dana formira radna grupa koju će činiti predstavnici Vijeća ministara i  sindikata na nivou institucija BiH, a koja će raditi na sistemskom rješavanju otvorenih pitanja. Predstavnici sindikata ovom prilikom su iskazali zahvalnost na razumijevanju na koje su naišli, te istakli da će u narednom periodu nastaviti da, kroz partnerski odnos sa Vijećem ministara, djeluju u pravcu unapređenja materijalnog položaja zaposlenih, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.