- Iza svega što sam rekao na konferenciji za medije čvrsto stojim i ne vidim nijedan razlog za problematiziranje moje izjave jer je ista zasnovana na sporazumu o prenosu nadležnosti i Zakonu o VSTV-u BiH – kazao je Tegeltija za Faktor.

Osvrnuo se i na, kako je kazao, "lutanja i pogrešna tumačenja" koja se plasiraju u javnosti povodom njegovih ranijih istupa u vezi s pozivom političkih stranaka sa sjedištem u entitetu RS na neučestvovanje u donošenju udluka u institucijama državne vlasti do usvajanja zakona o Ustavnom sudu BiH koji bi podrazumijevao odlazak stranih sudija.

- Dok je RS unutar sporazuma o prijenosu nadležnosti za formiranje VSTV-a BiH, u skladu sa principom podjele vlasti, sve druge odluke ne mogu se afektirati na rad VSTV-a, odnosno na članove VSTV-a BiH iz RS-a. Prema tome, jedina odluka Narodne Skupštine RS-a koja bi zahtijevala moje izjašnjenje i komentar je eventualna odluka kojom bi se RS povukao iz sporazuma o prijenosu nadležnosti – izjavio je Tegeltija.

S obzirom na to da je Zakon o VSTV-u BiH usvojen u Parlamentarnoj skupštini BiH, a ne u entitetskim parlamentima, zanimalo nas je da li bi se povinovao odlukama Narodne skupštine RS-a po ovom pitanju, odnosno jednostranoj odluci tog entitetskog zakonodavnog tijela da stavi van snage Zakon o VSTV-u BiH.

- To je hipotetička situacija s kojom u ovom trenutku ne želim da spekuliram. U svakom slučaju, ukoliko bi se RS povukao iz sporazuma, tada bih imao konkretnu izjavu u pogledu daljnjeg postupanja. Dok se to ne desi, ne želim da spekuliram – zaključio je Tegeltija.