Širenje koronavirusa možemo spriječiti ukoliko postupamo odgovorno prema sebi i drugima.

- Toliki ljudi, stručni timovi "padaju na nos" da obuzdaju ovu pandemiju. Pa valjda mi možemo makar toliko učiniti i ostati kući- apeluje Tatjana Šojić.