Ističu da je, prema analizama, naša zemlja i dalje jedna od minski najugroženijih u svijetu, sa preko 800.000 ugroženih građana. Istovremeno, gubi se više desetina miliona eura godišnje zbog nekorištenja minsko sumnjivih područja, imajući u vidu da je 65 odsto šumskih područja i 25 odsto poljoprivrednog zemljišta trenutno pod minama.

Pandemija utiče na deminiranje, pa je tako prošle godine realizovano oko 50 odsto planiranih zadataka. Međutim, zbog povećanog odlaska ljudi u prirodu, pojačane su aktivnosti hitnog obilježavanja, pa je postavljeno i obnovljeno oko 9.000 znakova koji upozoravaju na minsku opsanost.

- Zahvaljujući tom obilježavanju, kao i programu minske edukacije, broj nesreća je drastično smanjen u odnosu na prethodne godine, dok u zadnje dvije godine nije uopće bilo civilnih žrtava - napomenuli su iz BHMAC-a.

Nažalost, od posljedica minskih nesreća do sada je stradalo 1.766 osoba, od čega 617 smrtno. Od ovog broja 115 je deminera (53 smrtno).

- Reducirano je oko 3.240 kvadratnih kilometara sumnjivog područja, gdje je pronađeno 136.148 minsko eksplozivnih sredstava. Opasnost je potvrđena u 118, od ukupno 145 postojećih općina u našoj zemlji. Pretpostavlja se da se unutar 1.421 ugrožene zajednice, nalazi još preko 180.000 minsko ekplozivnih sredstava - upozorili su iz BHMAC-a.

Od prošle godine, u našoj zemlji je dostupna mobilna aplikacija sa minsko sumnjivim površinama u našoj zemlji. Na ovaj način je uveliko pojednostavljen način dobijanja informacija o sigurnosti područja u koje se želi ići, odnosno o eventualnom postojanju minske opasnosti u blizini željene lokacije.

Aplikacija je dostupna svima i može se preuzeti na:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.minesuspectedareas
https://apps.apple.com/ba/app/mine-suspected-areas/id1546066712

- Krajem prošle godine, Bosna i Hercegovina je dobila produženje roka za uklanjanje svih preostalih minsko eksplozivnih sredstava prema Otavskoj konvenciji, potpisanoj 1997. godine, zajedno sa preko 160 ostalih zemalja pogođenih istim problemom. Novim odobrenim rokom je jasno precizirano da sva preostala minska polja u našoj zemčji budu očišćena do 2027.godine, u skladu sa postojećom Strategijom protivminskog djelovanja u BiH - podsjetili su iz BHMAC-a.