- S obzirom na to da je trenutni saziv Uprave društva u skorom isteku mandata, mi dolje navedeni potpisnici, dajemo kolektivnu ostavku u radu Uprave društva - navodi se u dokumentu, u čijem je posjedu Večernji list.

Tu se nalaze potpisi generalnog direktora Marinka Gilje, izvršnog direktora za pravne poslove Roberta Leske, izvršnog direktora za ekonomske poslove Ante Tutiša, izvršnog direktora za proizvodnju električne energije Zorana Tabaka, izvršnog direktora za distribuciju električne energije Ilije Bakalara, izvršnog direktora za opskrbu električnom energijom Ivice Prskala i izvršnog direktora za razvoj Drage Bage.

- Prilagođavanje procesu transformacija i restrukturiranje elektroenergetskog sektora, te novi izazovi koji se javljaju u procesu integriranja energetskog sektora BiH s regionalnim i tržištima Evropske unije razlozi su koji zahtjevaju obnavljanje poslovnog menadžmenta novim kadrovskim strukturama, a sve s ciljem nastavka ubrzanja razvoja i očuvanja uspješnog poslovanja JP "Elektroprivreda HZHB" d.d. Mostar kao nositelja pozitivnih gospodarskih kretanja - kazala je o novim, kadrovskim promjenama Marija Buntić, šefica Sektora korporativnih komunikacija u Elektroprivredi HZHB.