Agencija za zaštitu okoliša Švedske (SEPA) predstavila je danas projekt koji ima za cilj ojačati kapacitete relevantnih institucija u Bosni i Hercegovini za unapređenje upravljanja podacima o kvalitetu zraka, te i sam kvalitet zraka.

Ambasador Švedske u BiH Anders Hagelberg rekao je da će u okviru tog projekta biti prenesena znanja i iskustva o kontroli kvaliteta zraka iz Švedske kako bi bh. institucije mogle bolje pripremiti svoje mjere za poboljšanje kvaliteta zraka.

- Da bi te mjere uspjele, bit će potrebno snažno zalaganje vlasti, ali i svaki pojedinačni građanin može mnogo učiniti. Za neke od tih mjera bit će potrebna finansijska sredstva, ali neke je moguće provesti bez mnogo ulaganja - istakao je Hagelberg. 

Rukovodilac Međunarodnog odjela Agencija za zaštitu okoliša Švedske Ulrik Westman naveo je da se BiH suočava s ozbiljnim izazovima po pitanju kvaliteta zraka, ali da je tako u mnogim zemljama u svijetu zbog čega je bitno razmijeniti iskustva.

Dodao je da će u naredne dvije godine, tokom realizacije četverogodišnjeg projekta, biti puno bolje poznati najefikasniji načini za tretiranje problema kvaliteta zraka. 

Direktor Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH Almir Bijedić naglasio je da su mjere koje treba poduzeti za poboljšanje kvaliteta zraka ograničenje starosti vozila u saobraćaju, rješavanje problema zagrijavanja prostora u gradovima, te poboljšanje industrijskih kapacitete za prečišćavanje zraka.

Vrijednost projekta je 3,8 miliona eura za period od 2018. do 2022. godine.