Projekcije se premještaju prema sljedećem rasporedu:

- Ljetno kino Coca-Cola se premješta u KSC Skenderija.

- Ljetno kino Stari Grad se premješta u KSC Skenderija.

- Ljetno kino Centar „Safet Zajko“ se premješta u Kino Novi Grad.

- Ljetno kino Novo Sarajevo se premješta u Dječiju kuću Novo Sarajevo.

- Summer Sceen se premješta u Pozorište mladih Sarajevo.