I dok će građani osluškivati kada će i hoće li se uopće ovaj saziv Doma naroda sastati do 2. oktobra i Općih izbora, ipak ima jedna dobra vijest. Naime, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIOBiH) bi u veoma kratkom roku mogla ovu odluku učiniti operativnom. 

VEZANI TEKST -  Dom naroda BiH: Akcize na naftu ukinute na period od šest mjeseci u prvom čitanju

- Da bi UIO počela sa primjenom bilo kog zakonskog rješenja iz oblasti indirektnog oporezivanja, pa tako i Izmjena i dopuna Zakona o akcizama u BiH u smislu privremnog ukidanja akciza na naftu i naftne derivate, neophodno je prvo da Parlament BiH usvoji ovakvo zakonsko rješenje i da isto bude objavljeno u Službenom listu BiH.

Nakon toga UIO će u najkraćem roku, a neophodno je nekoliko dana, pripremiti sve za početak primjene ovog zakonskog rješenja. Priprema za provedbu zakonskog rješenja koje predviđa privremeno ukidanje akciza na naftu i naftne derivate ne iziskuje previše vremena, kao što bi to bio slučaj sa eventualnim Izmjenama Zakona o PDV-u u smislu uvođenja diferenciranih stopa, za koje treba minimalno šest mjeseci - odgovoreno je u UIO na upit Faktora.